Sign In With   

Sri Rangapura Vihara

Sri Rangapura Vihara

Singers

 M S Subbulakshmi

Composers

 Unknown

Lyricist

 Muthuswamy Dikshithar

No of plays

 9944

Song Duration

 06:14

Ratings

 
Lyrics of Sri Rangapura Vihara by RamsriPosted:2009-12-31 05:59:28
sriranga mangala nithim karuna nivasam sri venkatadri sikaralaya kaala megam sri hastisaila sikarojvala parijatham srisham namaami sirasa yadushaila deepam

raHNgapura vihAra jaya kOdaNDarAmAvatAra raghuvIra sh

anupallavi

aHNgaja janaka dEva bRndAvana sAraHNgEndra varada ramAntaraHNga shyAma

lAHNga vihaHNga turaHNga sadayApAHNga satsaHNga

caraNam

paHNkajAptakula jalanidhi sOma vara paHNkaja mukha paTTAbhirA
padapaHNkaja jitakAma raghurAma vAmAHNka gata sItAvara
vESa shESAHNka shayana bhakta santOSa ENAHNkaravi nayana mRdutarabhASa
akaLaHNka darpaNa kapOla vishESa munisankaT

haraNa gOvinda vENkaTa ramaNa mukunda saHNkarSaNa mUla kanda shaHNkara
guruguhAnanda
Lyrics of Sri Rangapura Vihara by RamsriPosted:2009-12-31 05:59:28