Sign In With   
Tamil Devotional Lakshmi Kataksham Lakshmi Ashtothram (slokam)

Lakshmi Ashtothram (slokam)

Lakshmi Ashtothram (slokam)

Singers

 M S Subbulakshmi

Composers

 Muthuswamy Dikshithar

Lyricist

 

No of plays

 2558

Song Duration

 06:02

Ratings

 
Lyrics of Lakshmi Ashtothram (slokam) by LuckshmePosted:2010-05-04 01:16:52
Ithyanam ||Vande padmakaram prasanna vadhanam sowbhaghyadham bhaghyadhamHasthabyam abhayapratham manikanair nanavithair bhusitham |

Bhakthabheeshta bhala pratham harihara brahmathibhis sevitham

parsve panghaja sanghapadma nithibhir uktham satha sathibhihi: ||Sarashijanayane sarojahasthe thavalatharamsugha kandhamalya sobhe |

Bhaghavathi harivallabhe manoghne Thirubhuvanabhoothikiri praseetha maghyam ||Praghruthim vighruthim vidhyam sarvabhootha hithapratham |

Sraththam vibhuthim surabhim namami paramathmikam ||Vasam padmalayam padmam susim suvaham suvatham sutham |

Thanyam hiranmayim Lakshmim nithyapushtam vibhavarim ||Adhithim sa thithim dhiptham vasutham vasutharinim |

Namami kamalam kantham kamam shirotha sambhavam ||Anughrahapatham bhuthim anakam harivallabham |

Asokam amrutham deeptham loka sokha vinasinim ||Namami dharma nilayam karunam lokamataram |

Padma priyam padma hastham padmakshim padma sundarim ||Padmodthbhavam padmamukim padmanabha priyam ramam |

Padmamala tharam devem padminim padmakanthinim ||Punyakantham suprasannam prasathamukim prabham |

namami chandravathanam chandram chandra saghodharim ||Chathurbhujam chandrarupam Indiram Indu seethalam |

Aahlatha jananim pushtim sivam sivakarim satheem ||Vimalam visvajananim thushtim tharithriya nasinim |

Preethe pushkarinim santham sooklamalyamparam sriyam ||Bhaskarim bhilvanilayam vararoham yesesvinim |

vasuntharam mutharangham harinim hemamalinim ||Dhanadhanyakarim sithim sthrina sowmiyam subhapradham |

Nirupavesma kathanandham varalakshmim vasupratham ||Subham hiranya prakaram samuthra dhanayam jayam |

Namami Mangalam devim vishnuvaksha: sthala sthitham ||Vishnupathnim prasannakshim narayana samasritham |

Tharithriya thvamsinim: devim sarvobhadrava varinim ||Navadhurgham mahakalim brahma vishnu sivathmikam |

Thirukalannyatha sambhannam namami bhuvaneswarim ||Lakshmim shirasamuthraraja dhanayam sriranga dhameswarim

Dasibhodha samastha deva vanitham lokaika deepankuram |

Srimanmantha kadhakshalaptha vibhavath brahmendra gangadharam

Thavam thrilokya kudumpinim sarasijam vanthe mukuntha priyam ||Matharnamami kamale kamalayathakshi srivishnu hiruthkamalavasini viswamatha: |

Shirothaje kamala khomala karbhagowri Lakshmi: praseetha sathatham namatham sharanye ||Lyrics of Lakshmi Ashtothram (slokam) by LuckshmePosted:2010-05-04 01:16:52