Sign In With   
Sanskrit Devotional Vedic Chants Aparadha Kshama Stotram

Aparadha Kshama Stotram

Aparadha Kshama Stotram

Singers

 Bombay Jayashree, Shankar Mahadevan, Srinivas, Krishnaraj

Composers

 Sathya Prasad G

Lyricist

 Traditional

No of plays

 2145

Song Duration

 05:26

Ratings

 
Lyrics of Aparadha Kshama Stotram by RamsriPosted:2010-01-08 10:08:29
Aparadha sahasrani kriyanthe aaharnisam maya,
Daso aayamithi maam mathwa kshamaswa parameshwari. 1
Aavajanam na janami, na janami visarjanam,
Poojam chaiva na janami, kshamyatham Parameshwari. 2
Manthraheenam, kriyaheenam, Bhakthiheenam, Sureswari,
Yath poojitham maya devi paripoornam thadasthuthe.
Aaparadha satham kruthwa jagadambethi cho ucharath,
Yaam gathim samvapnothe na thaam brahmadaya suraa. 4
Saparadhosmi saranam prathasthvam jagadambike,
Idhanee manu kampyoham Yadecchasi thada kuru. 5
Agnana smrutherbranthya yanyoonam adhikam krutham.
Thath sarva kshamyadham devi praseedha parameshwari. 6
Kameshwari jaganmatha sachidananda vigrahe,
Grahanarchameemam preethya praseeda parameshwari. 7
Guhyadhi guhya gopthri grahana asmad krutham japam,
Sidhir bhavathu mey devi thwat prasadath sureshwari. 8Lyrics of Aparadha Kshama Stotram by RamsriPosted:2010-01-08 10:08:29