Sign In With   

Aadupambe Aadadupambe

Aadupambe Aadadupambe

Singers

 

Composers

 

Lyricist

 

No of plays

 1524

Song Duration

 06:22

Ratings

 
Lyrics of Aadupambe Aadadupambe by Swaroop P SPosted:2011-08-28 23:33:57
Aadu pambe aadadupambe aadaadupaambee

Aadu pambe aadadupambe kaavililampaambe......(4)Endhukanditethethukanditaadaadupambe.....(2)

Aadu pambe................................................(1)Paalum noorum kanditaadu aadadupambe.....(2)

Aadu pambe................................................(1)


paakanaarude mullatharayilvannadadupambe...(2)

Aadu pambe................................................(1)Naalukaale pandalakathuvannadadupambe...(2)

Aadu pambe................................................(1)Pandalile manjhakalamkanditadadupambe....(2)

Aadu pambe................................................(1)Manjhapodi vaariyerinjal aadadupambe...(2)

Aadu pambe................................................(1)Chopakachakazhuthilaninjhu aadadupambe...(2)

Aadu pambe................................................(1)Pallivaal kayyileduthal aadadupambe....(2)

Aadu pambe................................................(1)Paakanarude vattamudikandittadadupambe...(2)

Aadu pambe................................................(1)Chelothapathivirichittadadupambe....(2)

Aadu pambe......................................(1)Aayilam palachuvatillvannadadupambe....(2)

Aadu pambe................................................(1)Pambinte aatathukandalu njanghalum aadum pambe...(2)

Aadu pambe................................................(4)......

Lyrics of Aadupambe Aadadupambe by Swaroop P SPosted:2011-08-28 23:33:57