Sign In With   

Madhurashtakam(sanskrit)

Madhurashtakam(sanskrit)

Singers

 M S Subbulakshmi

Composers

 

Lyricist

 Vallabacharya

No of plays

 6466

Song Duration

 05:29

Ratings

 
Lyrics of Madhurashtakam(sanskrit) by SoniyaPosted:2009-12-06 01:05:49
Adharam madhuram vadanam madhuram
Nayanam madhuram hasitam madhuram
Hrdayam madhuram gamanam madhuram
Madhuradi-pater akhilam madhuram …1

Vacanam madhuram caritam madhuram
Vasanam madhuram valitam madhuram
Calitam madhuram bhramitam madhuram
Madhuradi-pater akhilam madhuram …2

Venur madhuro renur madhurah
Panir-madhurah padau madhurau
Nrtyam madhuram sakhyam madhuram
Madhuradi-pater akhilam madhuram …3

Gitam madhuram pitam madhuram
Bhuktam madhuram suptam madhuram
Rupam madhuram tilakam madhuram
Madhuradi-pater akhilam madhuram …4

Karanam madhuram taranam madhuram
Haranam madhuram ramanam madhuram
Vamitam madhuram samitam madhuram
Madhuradi-pater akhilam madhuram …5

Gunja madhura mala madhura
Yamuna madhura vici madhura
Salilam madhuram kamalam madhuram
Madhuradi-pater akhilam madhuram …6

Gopi madhura lila madhura
Yuktam madhuram bhuktam madhuram
Hrstam madhuram sistam madhuram
Madhuradi-pater akhilam madhuram …7

Gopa madhura gavo madhura
Sastir madhura srstir madhura
Dalitam madhuram phalitam madhuram
Madhuradi-pater akhilam madhuram …8
Lyrics of Madhurashtakam(sanskrit) by SoniyaPosted:2009-12-06 01:05:49