Sign In With   

Bhavayami

Bhavayami

Singers

 M S Subbulakshmi

Composers

 

Lyricist

 

No of plays

 2957

Song Duration

 13:42

Ratings

 
Lyrics of Bhavayami by SrinivasanPosted:2011-04-12 04:52:02

Bhavayami Raghu Ramam
By Maharaja Swathi Thirunal


Ragam Raga malika
Thalam

Pallavi(saveri)

Bhavayami Raghu ramam,
Bhavya sugunaramam

Anupallavi (saveri)

Bhavuka vitharanapara apanga lasitham

Charanam

1. Dinakara anvaya thilakam, divya gadheeswara savanna, (Nattai kurinji)
Vana rachitha subahu mukha vadham mahalya pavanam,
Anagha mesa chapa bhangam janaka suthaa pranesam,
Ghana kupitha brughu rama garva hara mitha saketham

2. Vihitha abhisheka madha vipina gathamarya vaachaa, (Dhanyasi)
Sahitha sita soumithreem shanthathamaseelam
Guha nilaya gatham Chithakootagatha bharatha datha,
Mahitha rathna maya padukam madhana sundarangam.

3. Vithatha danda karanya gatha Viradha dalanam, (mohanam)
Sucharitha ghataja dathanupamiha vaishnavasthram,
Patha gaura jatayunutham Panchavati vihitha vasam,
Athi ghora soorpanakha vachanagatha kharadhi haram.

4. Kanaka mruga roopa dhara khalamaareecha mahamiha, (Mukari)
Sujana vimatha dasasya hruth janakajja anveshanam,
Anagham pampa theera sangha thaanjaneya nabhomanim,
THanuja sakhya karam Valee thanu dalanameesam.

5. Vanarothama sahitha vayu soonu kararpitha, (Purvi Kalyani)
Bhanu satha bhaswara bhavya rathanguleeyam,
Thena punaraneeta nyoona choodamani darsanam,
Sri Nidhi mudhadhi theere sritha vibheeshana militham.

6. Kalitha vara sethu bhandham khala nissema pisithasana, (Madhyamavathi)
Dalana muru dasa kanda vidharanamadhi dheeram,
Jwalana pootha janaka sutha sahitham yatha saketham
Vilasitha pattabhishekam viswapalam Padmanabham.

Lyrics of Bhavayami by SrinivasanPosted:2011-04-12 04:52:02