Sign In With   

Achutham Kesavam

Achutham Kesavam

Singers

 

Composers

 

Lyricist

 

No of plays

 2135

Song Duration

 05:25

Ratings

 
Lyrics of Achutham Kesavam by GeethaPosted:2012-03-30 03:03:35
Courtesy : http://teluguguyplusdevotional.blogspot.co.ukAchyutam Keshavam Rama Narayanam

Krishna Damodaram Vasudevam Harim

Shri Dharam Madhavam Gopika Vallabham

Janaki Nayakam Ramachandram BhajeAchyutam Keshavam Satyabha Madhavam

Madhavam Shri Dharam Radhika Radhitam

Indira Mandiram Chetasa Sundaram

Devakinandanam Nandajam SandadheVishnave Jishnave Sankhine Chakrine

Rukmini raagine Janaki janaye

Vallavi vallabha yarchita yatmane

Kamsavi dhvansine Vansine Te NamahKrishna Govinda He Rama Narayana

Shripate Vasudev aachyuta Shrinidhe

Achyutananda He Madhavaa dhokshajam

Dvarakanayaka Draupadi rakshakaRakshasa sobhitah Siitaya Sobhito

Dandakaa ranyabhu Punyata Kaaranah

Lakshmane naanvito Vaanarai Sevito

Agastya Sam pujito radhava Paatu MaamDhenuka ristaka nista kri ddveshiha

Keshiha Kansahru dvansikavadakah

Putanakopakah Surajakhelano

Balagopalaka Paatu Maam SarvadaVidyudu dyotavat Prasphurad vaasasam

Pravidam bhodavat Prollasad vigraham

Vanyayaa Malaya Sobhito rahsthalam

Lohitan ghridvayam Varijaksham BhajeKunchitaih Kuntalairbh raajamaanaananam

Ratnamau lim Lasat kundalam Gandayoh

Harakey urakam Kankanaaprojjvalam

Kinkini manjulam Shyamalam Tam BhajeAchyuta syastakam Yah Pathedistadam

Prematah Pratyaham Purusah Saspruham

Vrittatah Sundaram Kartrivisvambharas

Tasya Vasyo Harirjayate Satvaram
Lyrics of Achutham Kesavam by GeethaPosted:2012-03-30 03:03:35