Sign In With   
Tamil Devotional Sriman Narayaneeyam

Sriman Narayaneeyam

No of Listeners988 No of plays3847
Label: Giri Trading
Song DurationLyrics Rate it Plays

Sriman Narayaneeyam Vol1 1

00:41  
693    

Sriman Narayaneeyam Vol1 2

03:44  
328    

Sriman Narayaneeyam Vol1 3

01:11  
90    

Sriman Narayaneeyam Vol1 4

10:30  
120    

Sriman Narayaneeyam Vol1 5

06:03  
102    

Sriman Narayaneeyam Vol1 6

05:09  
81    

Sriman Narayaneeyam Vol1 7

04:32  
60    

Sriman Narayaneeyam Vol1 8

04:22  
58    

Sriman Narayaneeyam Vol1 9

05:59  
59    

Sriman Narayaneeyam Vol1 10

03:46  
58    

Sriman Narayaneeyam Vol1 11

05:30  
53    

Sriman Narayaneeyam Vol1 12

04:26  
56    

Sriman Narayaneeyam Vol1 13

05:04  
44    

Sriman Narayaneeyam Vol1 14

04:06  
43    

Sriman Narayaneeyam Vol1 15

03:40  
35    

Sriman Narayaneeyam Vol1 16

04:03  
34    

Sriman Narayaneeyam Vol1 17

05:28  
41    

Sriman Narayaneeyam Vol 2 1

03:24  
51    

Sriman Narayaneeyam Vol 2 2

05:18  
37    

Sriman Narayaneeyam Vol 2 3

04:17  
30    

Sriman Narayaneeyam Vol 2 4

04:27  
26    

Sriman Narayaneeyam Vol 2 5

04:06  
29    

Sriman Narayaneeyam Vol 2 6

03:36  
29    

Sriman Narayaneeyam Vol 2 7

03:23  
26    

Sriman Narayaneeyam Vol 2 8

04:31  
25    

Sriman Narayaneeyam Vol 2 9

04:05  
27    

Sriman Narayaneeyam Vol 2 10

04:16  
26    

Sriman Narayaneeyam Vol 2 11

05:33  
24    

Sriman Narayaneeyam Vol 2 12

06:07  
24    

Sriman Narayaneeyam Vol 2 13

04:00  
30    

Sriman Narayaneeyam Vol 2 14

04:09  
170    

Sriman Narayaneeyam Vol 2 15

03:25  
23    

Sriman Narayaneeyam Vol 2 16

04:14  
28    

Sriman Narayaneeyam Vol 2 17

03:42  
27    

Sriman Narayaneeyam Vol 2 18

05:22  
27    

Sriman Narayaneeyam Vol 3 1

03:31  
30    

Sriman Narayaneeyam Vol 3 2

03:50  
26    

Sriman Narayaneeyam Vol 3 3

06:30  
23    

Sriman Narayaneeyam Vol 3 4

06:16  
21    

Sriman Narayaneeyam Vol 3 5

06:13  
19    

Sriman Narayaneeyam Vol 3 6

05:27  
20    

Sriman Narayaneeyam Vol 3 7

04:06  
22    

Sriman Narayaneeyam Vol 3 8

03:56  
20    

Sriman Narayaneeyam Vol 3 9

03:07  
19    

Sriman Narayaneeyam Vol 3 10

03:00  
21    

Sriman Narayaneeyam Vol 3 11

03:28  
21    

Sriman Narayaneeyam Vol 3 12

03:22  
20    

Sriman Narayaneeyam Vol 3 13

03:04  
21    

Sriman Narayaneeyam Vol 3 14

06:07  
18    

Sriman Narayaneeyam Vol 3 15

03:48  
20    

Sriman Narayaneeyam Vol 3 16

03:15  
18    

Sriman Narayaneeyam Vol 3 17

03:37  
18    

Sriman Narayaneeyam Vol 4 1

03:04  
20    

Sriman Narayaneeyam Vol 4 2

04:50  
19    

Sriman Narayaneeyam Vol 4 3

03:17  
23    

Sriman Narayaneeyam Vol 4 4

03:24  
21    

Sriman Narayaneeyam Vol 4 5

02:57  
19    

Sriman Narayaneeyam Vol 4 6

04:06  
19    

Sriman Narayaneeyam Vol 4 7

03:04  
20    

Sriman Narayaneeyam Vol 4 8

03:02  
21    

Sriman Narayaneeyam Vol 4 9

03:15  
19    

Sriman Narayaneeyam Vol 4 10

04:24  
17    

Sriman Narayaneeyam Vol 4 11

03:00  
21    

Sriman Narayaneeyam Vol 4 12

03:03  
24    

Sriman Narayaneeyam Vol 4 13

03:17  
19    

Sriman Narayaneeyam Vol 4 14

05:14  
19    

Sriman Narayaneeyam Vol 4 15

03:53  
15    

Sriman Narayaneeyam Vol 4 16

03:53  
15    

Sriman Narayaneeyam Vol 4 17

03:20  
18    

Sriman Narayaneeyam Vol 4 18

03:45  
15    

Sriman Narayaneeyam Vol 4 19

03:07  
15    

Sriman Narayaneeyam Vol 4 20

03:14  
15    

Sriman Narayaneeyam Vol 5 1

04:49  
22    

Sriman Narayaneeyam Vol 5 2

06:28  
18    

Sriman Narayaneeyam Vol 5 3

03:57  
17    

Sriman Narayaneeyam Vol 5 4

03:17  
15    

Sriman Narayaneeyam Vol 5 5

04:19  
16    

Sriman Narayaneeyam Vol 5 6

03:24  
16    

Sriman Narayaneeyam Vol 5 7

05:47  
15    

Sriman Narayaneeyam Vol 5 8

06:30  
14    

Sriman Narayaneeyam Vol 5 9

06:06  
15    

Sriman Narayaneeyam Vol 5 10

05:21  
16    

Sriman Narayaneeyam Vol 5 11

03:29  
16    

Sriman Narayaneeyam Vol 5 12

04:19  
14    

Sriman Narayaneeyam Vol 5 13

05:16  
14    

Sriman Narayaneeyam Vol 5 14

04:42  
14    

Sriman Narayaneeyam Vol 5 15

03:57  
14    

Sriman Narayaneeyam Vol 5 16

03:12  
13    

Sriman Narayaneeyam Vol 6 1

04:19  
12    

Sriman Narayaneeyam Vol 6 2

07:06  
15    

Sriman Narayaneeyam Vol 6 3

03:13  
8    

Sriman Narayaneeyam Vol 6 4

06:58  
15    

Sriman Narayaneeyam Vol 6 5

04:39  
13    

Sriman Narayaneeyam Vol 6 6

03:50  
11    

Sriman Narayaneeyam Vol 6 7

06:11  
15    

Sriman Narayaneeyam Vol 6 8

06:36  
15    

Sriman Narayaneeyam Vol 6 9

06:33  
15    

Sriman Narayaneeyam Vol 6 10

06:30  
13    

Sriman Narayaneeyam Vol 6 11

06:11  
14    

Sriman Narayaneeyam Vol 7 1

06:20  
16    

Sriman Narayaneeyam Vol 7 2

06:44  
13    

Sriman Narayaneeyam Vol 7 3

06:52  
17    

Sriman Narayaneeyam Vol 7 4

06:07  
16    

Sriman Narayaneeyam Vol 7 5

07:36  
26    

Sriman Narayaneeyam Vol 7 6

03:07  
19    
     

Leave your comment for 'Sriman Narayaneeyam'(Max 400 chars)

Log in to Hummaa.com or Sign in with or sign up (it's free).
Comment for 'Sriman Narayaneeyam' by GracePosted:02 Dec,2008
Om Namoo Naaraayanaaya Namaha... Guruvayu pureshwara namo namaste..