Sign In With   
Sanskrit Devotional Mahishasura Mardini

Mahishasura Mardini

No of Listeners4434 No of plays8548

Composers:

L Krishnan
Label: Abirami Recording
Song DurationLyrics Rate it Plays

Mahishasura Mardini

Artists : Mahanadi Shobana
Composers : L Krishnan
15:38  
3377    

Sri Saraswathitothram

Artists : Mahanadi Shobana
Composers : L Krishnan
02:17  
483    

Sri Raja Rajeswari Asthakam

Artists : Mahanadi Shobana
Composers : L Krishnan
05:00  
1287    

Sri Kanakadhara Stothram

Artists : Mahanadi Shobana
Composers : L Krishnan
12:06  
1166    

Mahalakshmi Asthakam

Artists : Mahanadi Shobana
Composers : L Krishnan
02:28  
445    

Devi Pancharathnam

Artists : Mahanadi Shobana
Composers : L Krishnan
02:44  
645    

Asthalakshmi Stothram

Artists : Mahanadi Shobana
Composers : L Krishnan
06:03  
1145    
     

Leave your comment for 'Mahishasura Mardini'(Max 400 chars)

Log in to Hummaa.com or Sign in with or sign up (it's free).
Comment for song Mahishasura Mardini of album 'Mahishasura Mardini' by Govardhanakrishna RPosted:08 Jan,2013
divine....
Comment for song Mahishasura Mardini of album 'Mahishasura Mardini' by Ambika SomanPosted:02 Dec,2012
Divyam ! ! ! !
Comment for song Sri Kanakadhara Stothram of album 'Mahishasura Mardini' by S.balakrishnan-chenn..Posted:14 May,2012
amme narayanee namasthe
Comment for song Sri Raja Rajeswari Asthakam of album 'Mahishasura Mardini' by SuhasiniPosted:29 Sep,2011
Amogham, thank you BK sir..
Comment for song Mahishasura Mardini of album 'Mahishasura Mardini' by BaalaPosted:05 Aug,2011
superb
Comment for song Mahishasura Mardini of album 'Mahishasura Mardini' by BaalaPosted:05 Aug,2011
superb
Comment for song Mahishasura Mardini of album 'Mahishasura Mardini' by My World Of MusicPosted:24 Jun,2011
Amogham!!!
Comment for song Mahishasura Mardini of album 'Mahishasura Mardini' by KarthicPosted:22 Oct,2010
this very nice. song is listening is good
Comment for song Mahishasura Mardini of album 'Mahishasura Mardini' by N ChandrasekharPosted:16 Jul,2010
sarva mangala maangalye shive sarvartha sadhike saranye trayambike devi narayani namosthuthe
Comment for song Mahishasura Mardini of album 'Mahishasura Mardini' by Lakshminarayanan.sbPosted:04 Jun,2010
i feel gud while listening 2tis sthotram,
really great....
Comment for song Sri Kanakadhara Stothram of album 'Mahishasura Mardini' by Ambika SomanPosted:24 Jan,2010

Sri Adi Sankara Sthothram .........*.......... Divine
Comment for song Sri Kanakadhara Stothram of album 'Mahishasura Mardini' by T ChithanPosted:24 Jan,2010
Very lovely and highly pleasing. Very charming and captivating singing.
Comment for song Sri Raja Rajeswari Asthakam of album 'Mahishasura Mardini' by A.balasubramanianPosted:27 Nov,2009
stimulates bhakthi
Comment for 'Mahishasura Mardini' by Vaibhav_patilPosted:21 Sep,2009
deevotional music &voice like as gandharva music
Comment for song Sri Raja Rajeswari Asthakam of album 'Mahishasura Mardini' by Shyama PriyaPosted:12 Jun,2009
Beautiful.
Comment for song Asthalakshmi Stothram of album 'Mahishasura Mardini' by GracePosted:12 Jun,2009
1.Aadi Lakshmi (Forever) ........................... Sumans vanditha, sundari, madhavi, chandra-sahodhari,hemamai; Munigana vanditha, mokshapradayani manjula bashani, vedasuthe Pankajavasini, Devasupoojita sadguna varshini, shantiyute, Jaya, Jaya,hey mudhusudhana kamini Aadi lakshmi Jaya palayamam.
Comment for song Asthalakshmi Stothram of album 'Mahishasura Mardini' by GracePosted:12 Jun,2009
1.Aadi Lakshmi (Forever) ........................... Sumans vanditha, sundari, madhavi, chandra-sahodhari,hemamai; Munigana vanditha, mokshapradayani manjula bashani, vedasuthe Pankajavasini, Devasupoojita sadguna varshini, shantiyute, Jaya, Jaya,hey mudhusudhana kamini Aadi lakshmi Jaya palayamam.
Comment for song Asthalakshmi Stothram of album 'Mahishasura Mardini' by GracePosted:12 Jun,2009
2.Dhanya Lakshmi. (Vegetation) .......................... Aikali kalmashanashini, kamini vaidhik Rupini, Vedamai, Sherasumudra mangala Rupinimandranivasini, manthramathe, Mangaladayani,Ambujavasini, Devaganashritha Padayuthe, Jaya,Jaya,hey Mudhusudhana kamini dhanya lakshmi palayamam.
Comment for song Asthalakshmi Stothram of album 'Mahishasura Mardini' by GracePosted:12 Jun,2009
3.Dhairya Lakshmi . ( to be brave and Vicory .. )................................... Jayavaravarshini,Vaishnaivi,Bhargavi mandraswarupini,manthramai, Suragunapujitha,Shree shu phala prada ganyavikasini,shastramathe. Bhava Bhaia harini,Papavimochini Sadhujanashritha Padayuthe, Jaya,Jaya,Hey Madhusudana Kamini Dhairya Lakshmi, Jaya palayamam.
Comment for song Asthalakshmi Stothram of album 'Mahishasura Mardini' by GracePosted:12 Jun,2009
4. Gaja Lakshmi.(Destroyer of Evil) ................................... Jaya,Jaya, Duragathi nashini,kamini sarva phala prada,shastramaye, Radhgajhthurag padathi samavruth Parijana manditha Lokanuthe, Hari Hara Brahma supugitha saveta tapanivarina,Padayuthe, Jaya, Jaya, hey madhusudana kamini shree Gaja Lakshmi Palayamam.
Comment for song Asthalakshmi Stothram of album 'Mahishasura Mardini' by GracePosted:12 Jun,2009
5.Santana Lakshmi. (Offspring) ..................................... aI, gaja vahini,mohini, chakrani, Ragavivardhini, ganyamaye, Gunagana varidhi,Lokahithaishini Saptasvara-maie ganayamathe, Sakala Surasura deva munieshwara manava vanditha Padayuthe, Jaya, Jaya hey madhusudana kamini santana Lakshmi Palayamam.
Comment for song Asthalakshmi Stothram of album 'Mahishasura Mardini' by GracePosted:12 Jun,2009
6.Vijaya Lakshmi. (Victory) .................................. Jaya, kamalasini, Sadgathi dayani ganya vikasini, ganamai, Anudina,marchitha kumkuma dusara bhushitha vasitha , nadyamathe. Kanakadarastruthi vaibhava vanditha Shankara desika manyapadhe, Jaya, Jaya hey madhusudana kamini Vijaya Lakshmi Palayamam.
Comment for song Asthalakshmi Stothram of album 'Mahishasura Mardini' by GracePosted:12 Jun,2009
7.Vidya Lakshmi. (Education) ...................... Pranatha Sureshwari, Bharathi, Bhargavi shokavinashini, Rathnamai, Manimaia bhushitha karnavibhushina shantisamavruth hasyamukhe, Navanidhi, dayani,kalimala harini Kamyaphalaprada, hasyayuthe, Jaya, Jaya, hey madhusudana kamini Vidya Lakshmi Palayamam.
Comment for song Asthalakshmi Stothram of album 'Mahishasura Mardini' by GracePosted:12 Jun,2009
8.Dhana Lakshmi (Wealth) ......................... Dhimi,dhimi Dindimi, dindimi dindimi, Dandubhinada sampurnamae, Ghuma,ghuma gungama, gunguma, gunguruha shanka ni nadasuvadyamathe, Vivida, puraniyitihasya supujitha, vidik marg shrudharshyuthe, Jaya, Jaya, hey mudhusudana kamini Shree Dhana Lakshmi Palayamam. Shubham.
Comment for 'Mahishasura Mardini' by Geetha MukherjeePosted:06 Apr,2009
When I was young I memorised this stotram. Now Im 60 yrs. I got the same feeling as if Im in Coimbatore reciting the stotram
Comment for song Mahishasura Mardini of album 'Mahishasura Mardini' by Deepa TilwalliPosted:10 Mar,2009
Good song. Gives soothing effect when listening to this Mahishasure Mardhini
Comment for song Asthalakshmi Stothram of album 'Mahishasura Mardini' by Shyama PriyaPosted:20 Feb,2009
Sri Lakshmi and Her Mercy.
Comment for song Mahishasura Mardini of album 'Mahishasura Mardini' by GracePosted:06 Feb,2009
Thank you perfect rendering of Adi sankaras's ...
Comment for song Asthalakshmi Stothram of album 'Mahishasura Mardini' by ShanmugaPosted:06 Feb,2009
nice song ***********
Comment for song Sri Raja Rajeswari Asthakam of album 'Mahishasura Mardini' by ShanmugaPosted:06 Feb,2009
nice song ***********
Comment for song Mahishasura Mardini of album 'Mahishasura Mardini' by ShanmugaPosted:06 Feb,2009
my favorite song ***********