Sign In With   
Sanskrit Devotional Durga Kavach

Durga Kavach

No of Listeners6822 No of plays20915

Composers:

Pt Bhajan Sopori
Label: Isha Music
Song DurationLyrics Rate it Plays

Manglacharan

03:03  
2762    

Introduction

03:12  
1486    

Invocation

02:46  
1490    

Kavach Mahaatmya

02:56  
1580    

Bhagvati Stotra

04:12  
1947    

Durga Kavach

14:05  
7329    

Kavach Explanation

07:35  
1172    

Bhavanyashtak Stuti

07:53  
1045    

Kshamaa Praarthana

08:17  
1040    

Aarti - Jai Ambe Gauri

06:07  
1064    
     

Leave your comment for 'Durga Kavach'(Max 400 chars)

Log in to Hummaa.com or Sign in with or sign up (it's free).
Comment for song Durga Kavach of album 'Durga Kavach' by Govardhanakrishna RPosted:24 Nov,2012
very divine....
Comment for 'Durga Kavach' by Krupa SaiPosted:23 Oct,2012
hw to download
Comment for song Bhagvati Stotra of album 'Durga Kavach' by VasanthPosted:17 Oct,2012
Very nice
Comment for song Aarti - Jai Ambe Gauri of album 'Durga Kavach' by Avinay SinghPosted:17 Oct,2012
Fantastic.. Thanks hummaa.com for this fabulous album.
Comment for song Bhagvati Stotra of album 'Durga Kavach' by ManuPosted:12 Jul,2012
very beautiful ********
Comment for song Introduction of album 'Durga Kavach' by ManuPosted:11 Jul,2012
Divinealbum..Hari OM..
Comment for song Durga Kavach of album 'Durga Kavach' by MegatronPosted:19 Jun,2012
clear n very nice.......thnx for givin such kinda kavach
Comment for song Durga Kavach of album 'Durga Kavach' by RajeevPosted:25 Nov,2011
wonderful. so clear .......
Comment for song Durga Kavach of album 'Durga Kavach' by Babita Chopra✿ツPosted:29 Sep,2011
Remember only a pure soul can have total protection !!
Comment for song Durga Kavach of album 'Durga Kavach' by Babita Chopra✿ツPosted:29 Sep,2011
Remember only a pure soul can have total protection !!
Comment for song Durga Kavach of album 'Durga Kavach' by Babita Chopra✿ツPosted:29 Sep,2011
May Maa's Shakti Kavach bestows peace, joy n prosperity n protect us from all sorts of danger..always remember only a pure soul can hv total protection !!
Comment for song Durga Kavach of album 'Durga Kavach' by Babita Chopra✿ツPosted:29 Sep,2011
May Maa's Shakti Kavach bestows peace, joy n prosperity n protect us from all sorts of danger..always remember only a pure soul can hv total protection !!
Comment for song Durga Kavach of album 'Durga Kavach' by Neeru DixitPosted:07 Sep,2011
thanks
Comment for song Durga Kavach of album 'Durga Kavach' by AnubhavPosted:15 Jul,2011
nice one
Comment for song Durga Kavach of album 'Durga Kavach' by SoniyaPosted:10 Nov,2010
Thanks Hamid for the lyrics on this amazing stotra.
Comment for song Durga Kavach of album 'Durga Kavach' by Parimal SenguptaPosted:16 Sep,2010
no comparisim
parimal
Comment for song Durga Kavach of album 'Durga Kavach' by AnupriyaPosted:28 Aug,2010
Beautiful..... thanks
Comment for song Kshamaa Praarthana of album 'Durga Kavach' by Jeeya SinghPosted:08 Aug,2010
plz show me
Comment for song Durga Kavach of album 'Durga Kavach' by HamidPosted:02 Aug,2010
Brahmo Vaach
Asti Goohya_tamam Vipra Sarva bhuuto pakaa_rakam.h
Devya_astu kavacham punyam takshinash_va Mahaamune || 2 ||

Prathamam Shailaputrii cha DvitiiyaM Brahmachaarinii
Tritiiyam Chandra ghanteti Kushmaan_deti Chatur_thakam.h || 3 ||

Panchamam S_kandamaateti Shha_shhtham Kaatyaa_yaniiti cha
Saptamam Kaala_raatrii_ti Mahaa_gaurii_ticha_ashhtamam.h || 4 ||

Navamam Siddhi_daatrii cha Nava_durgaah Prakiir_titaah
Uktaan_yetaani naamaani brahma_naiva mahaat_manaa || 5 ||

Agninaa Dahya_maanastu Shatrumadhye Gato Ra_Ne
Vishha_me Durgame chaiva bhayaarh Sharanam Gataah || 6 ||

Na Teshhaa.n Jaayate Kinchi_da_shubham_rana_sam_kaTe
Naapadam Tasya Pashyaami Shoka_duhkha_bhayam na hi || 7 ||

Yaistu Bhaktyaa Smritaa Nuunam Teshhaa.n vR^iddhiH Prajaayate
Ye Tvaan Smaranti Deveshi Rakshase Taanna Sam_shayah || 8 ||

Preta_samsthaa tu Chaamundaa Vaaraahii Mahishhaasanaa
Aindrii Gaja_samaa_ruuDhaa Vaishhnavii Garuda_asanaa || 9 ||

Maaheshvarii vR^ishhaaruuDhaa Kaumaarii Shikhi_vaahanaa
LakshmiiH Padmaasanaa Devii Padmahastaa Hari Priyaa || 10 ||

Shvetaruupa_dharaa Devii Iishvarii vR^ishha_vaahanaa
Braahmii hamsa_samaaruuDhaa Sarvaa_bharana_bhuush_hitaa || 11 ||

Ityetaa Maatarah Sarvaah Sarvayoga Saman_vitaah
Naanaa_bharana_shobhaaghyaa naanaa_ratno pasho_bhitaah || 12 ||

dR^itiyante RathamaaruuDhaa Devyah Krodha_samaa_kulaah
ShaN^khaM Chakram Gadaa.n Shakti.n Halam cha Musalaayudham.h || 13 ||

Khetakam Tomaram Chaiva Parashu.n Paashameva cha
Kuntaayudham TrishuulaM cha Shaaraam_aayudha_muttamam.h || 14 ||

Daityaanaa.n Dehanaashaaya Bhaktaa_naama_bhayaaya cha
Dhaarayantya_ayudhaa_niitthaM Devaanaa.n cha Hitaaya vai || 15 ||

Namaste.astu Mahaaraudre Mahaa_ghora_paraakrame
Mahaabale Mahotsaahe Mahaa_bhayavinaashini || 16 ||

Traahi maa.n Devi Dushhprekshye Shatruunaa.n bhayavar_dhini
Praachyaa.n Rakshatu Maa_maindrii Aagney_yaam_agni_devataa || 17 ||

Dakshine.avatu Vaaraahii nai_rityaa.n khadga_dhaarinii
Pratiichyaa.n Vaarunii Rakshed.h Vaayavyaa.n mRiga_vaahinii || 18 ||

Udiichyaa.n Paatu Kaumaarii Aishaanyaa.n Shuuladhaarinii
Uurdhva.n Brahmaani me Rakshe_dadhastaad.h Vaishhnavii Tathaa || 19 ||

Evam Dasha Disho Rakshech_chaamundaa Shava_vaahanaa
yaa me Chaagratah Paatu Vijayaa Paatu pR^ishhThatah || 20 ||

Ajitaa Vaama Paarshve tu Dakshine Chaaparaajitaa
Shikhaamu_dyotinii Rakshedumaa Muurdhini Vyavasthitaa || 21 ||

Maalaadharii LalaaTe cha Bhruvau Rakshed.h Yashasvinii
Trinetraa cha Bhruvor_madhye Yama_ghantaa cha Naasike || 22 ||

ShaN^khinii chak_shu_shhor_madhye Shrotrayorrdvaa_vaasinii
Kapolau Kaalikaa Rakshet_karnamuule tu ShaaN^karii || 23 ||

Naasikaayaa.n Sugandhaa cha Uttaroshh_the cha Charchikaa
Adhare Chaam_R^itakalaa Jihvaa_yaa.n cha Sarasvatii || 24 ||

Dantaan.h Rakshatu Kaumarii kanthadeshe tu chandikaa
Ghantikaa.n Chitra_ghantaa cha Mahaa_maayaa cha Taaluke || 25 ||

Kaamaakshii Chibukam Rakshed.h Vaacham me SarvamaN^galaa
Griivaayaa.n Bhadrakaalii cha pR^ishhTha_vamshe Dhanur_dharii || 26 ||

Niilagriivaa BahihkanThe Nalikaa.n Nalakuubarii
S_kandhayoh KhaN^ginii Rakshed.h Baahuu me Vajradhaarinii || 27 ||

Hastayordan_dinii Rakshed_ambikaa ChaaN^guliishhu cha
NakhaaJN_chhuuleshvarii Rakshet_kukshau_rakshet_kuleshvarii || 28 ||

S_tanau_rakshen_mahaadevii Manahshoka_vinaashinii
HR^idaye Lalitaa Devii Udare Shuula_dhaariNii || 29 ||

Naabhau cha Kaaminii Rakshed.h GuhyaM Guhyeshvarii tathaa
Puutanaa Kaamikaa me DhraM Gude Mahishha_vaahinii || 30 ||

KaTiyaa.n Bhagavatii Rakshej_jaanunii Vindhya_vaasinii
JaN^ghe Mahaabalaa Rakshet_sarvakaama_pradaayinii || 31 ||

Gulpha_yornaarasi.nhii cha Paada_pR^ishhThe tu Taijasii
PaadaaN^guliishhu Shrii Rakshet_paadaadha_stala_vaasinii || 32 ||

Nakhaan.h Damshh_Traakaraalii cha keshaa.nsh{}chaivo{dhva}.rkeshinii
Roma_kuupeshhu Kauberii TvachaM Vaagiishvarii tathaa || 33 ||

Raktama_jjaava_saamaan_saan_yasthi_medaa.nsi Paarvatii
Antraani Kaala_raatrishcha Pittam cha Mukutesh_varii || 34 ||

Padmaavatii Padmakoshe Kaphe Chuu_DaamaNis_tathaa
Jvaalaamukhii Nakha_jvaalaa_mabhedyaa Sarva_sandhi_shhu || 35 ||

Shukram Brahmaani me Rakshech_chhaayaa.n Chhatresh_varii tathaa
Aham_kaaram Mano Buddhi.n Rakshen_me Dharma_dhaarinii || 36 ||

PraaNaapaanau Tathaa Vyaanam_udaanam cha Samaa_na_kam.h
Vajra_hastaa cha me Rakshet.h_praanam Kalyaana_shobhanaa || 37 ||

Rase Ruupe cha Gandhe cha Shabde Sparshe cha Yoginii
Sattvam Rajasta_mashchaiva Rakshen_naaraayaNii sadaa || 38 ||

Aayuu Rakshatu Vaaraahii Dharmam Rakshatu Vaishhnavii
Yashah Kiirti.n cha Lakshmii.n cha Dhanam Vidyaa.n cha Chakrinii || 39 ||

Gotra_mindraani me Rakshet_pashuunme Raksha Chandike
Putraan.h Rakshen_mahaa_lakshmiir_bhaaryaa.n Rakshatu Bhairavii || 40 ||

Panthaanam Supathaa rakshen_maargam Kshemakarii tathaa
Raajadvaare Mahaa_lakshmiir_vijayaa Sarvatah Sthitaa || 41 ||

Rakshaa_hiinam tu Yatsthaa_nam Varjitam Kavachena tu
Tatsarvam Raksha me Devi Jayantii Paapa_naashinii || 42 ||

Pada_mekam na Gach_chhettu Yadiichchhech_chhu_bhamaat_manah
Kavache_naa vR^ito NityaM Yatra Yatraiva Gachchhati || 43 ||

Tatra Tatra_artha_laabhashcha Vijayah Saarva_kaamikah
Yam Yam Chinta_yate Kaamam Tam Tam Praapnoti nish_chitam.h .
Paramaish_varya_matulam Praapsyate Bhuutale Pumaan.h || 44 ||

Nirbhayo Jaayate martyah samgraa_meshhva_paraajitaH
Trailokye tu Bhavet_puujyah Kavache_naav_R^itah Pumaan.h || 45 ||

Idam tu Devyaah Kavacham Devaa_naamapi Durlabham.h
Yah PaThet.h_prayato Nityam Trisandhyam Shraddhayaan_vitah || 46 ||

Daivii Kalaa Bhavet_tasya Trailokyeshhva_paraajitah
Jiived.h Varshhashatam saagrama_pamR^ityuvi_varjitah || 47 ||

Nashyanti Vyaadhayah Sarve Luutaa_vispho_Takaadayah
S_thaavaram JaN^gamam Chaiva KR^itrimam Chaapi Yadvishham.h || 48 ||

Abhi_chaaraani Sarvaani Mantra_yantraani Bhuutale
Bhuu_charaah Khe_charaash_chaiva_jalajaash_chopa_deshikaah || 49 ||

Sahajaa Kulajaa Maalaa Daakinii Shaakinii Tathaa
Antariksha_charaa Ghoraa Daakin_yashcha MahaabalaaH || 50 ||

Graha_bhuuta_pishaachaa_shcha Yaksha_gandharva_raakshasaah
Brahma_raakshasa_vetaalaah Kushhmaandaa Bhairavaadayah || 51 ||

Nashyanti Darshanaattasya Kavache HR^idi Samsthite
Maano_nnatir_bhaved.h Raag_yastejov_R^iddhikaram Param.h || 52 ||

Yashasaa vard_dharte so.api Kiirti Mandita_bhuutale
Japet_sapta_shatii.n Chandii.n kR^itvaa tu Kavacham Puraa || 53 ||

Yaavad_bhuu_mandalam Dhatte Sashaila_vanakaana_nam.h
Taavattishh_Thati medinyaa.n Santatih Putra Pautrikii || 54 ||

Dehaante Paramam S_thaanam Yatsu_rai_rapi Durlabham.h
Praapnoti Purushho Nityam Mahaamaayaa PrasaadataH || 55 ||

Labhate Paramam Ruupam Shivena Saha Modate .. AUM || 56 ||
Comment for song Durga Kavach of album 'Durga Kavach' by HamidPosted:02 Aug,2010
Atha DevyaaH Kavacham.h
AUM Asya Shrii Chandii Kavachasya
Brahmaa R^ishhiH AnushhTup.h ChhandaH Chaamundaa Devataa
Angaanyaa Soktamaataro Biijam.h Digbandha Devataa Stattvam.h
Shri Jagadamba aPriityarthe Saptashatii PaathaaN^ Gatvena Jape Viniyogah
AUM Namash Chandikaayai
Maarkandeya Uvaacha
AUM Yadh_goohyaM Paramam Loke Sarva Rakshaakaram NR^iNaam.h
Yaanna Kasya_chidaa_khyaatam Tanme Bruuhi Pitaamaha
Comment for song Durga Kavach of album 'Durga Kavach' by HamidPosted:02 Aug,2010
Durga Kavach is a collection of special shlokas from the Markandey Purana and is part of the Durga Saptashti. Chanting Durga Kavach during the Navratras is considered auspicious by the devotees of Duga Ma.
Comment for song Durga Kavach of album 'Durga Kavach' by PushypooPosted:04 Jun,2010
very clear chanting of the kavach...peaceful
Comment for song Bhagvati Stotra of album 'Durga Kavach' by Badri KrishnanPosted:13 May,2010
{{}}
Comment for song Durga Kavach of album 'Durga Kavach' by Mehul.b.brahmbhattPosted:05 May,2010
can any body know where shel i listen RUDRI or LAGHU RUDRI or LAGHU RUDRI YAGANA or rudrastatam if know any body pls let me know on my mail id that mbbrhmbhatt@yahoo.com
Comment for song Durga Kavach of album 'Durga Kavach' by Vimala UnniPosted:09 Apr,2010
Blisssssssss with protection
Comment for 'Durga Kavach' by Moushumi MukherjeePosted:21 Feb,2010
beautiful,blissful and divine
Comment for song Introduction of album 'Durga Kavach' by Atul MittalPosted:27 Dec,2009
Anyone who does not understand the Mangalcharan must follow this Introduction. Durga Maa will bless you all !
Comment for 'Durga Kavach' by Atul MittalPosted:23 Dec,2009
Durga Kavach by Gundecha Brothers is the best devotional music compilation I have heard in my entire life. It is absolutely fulfilling, blissful & transcendental. Regular recital of Durga Kavach has helped me in many ways and I suggest all to play this everyday and devote yourselves to Maa Durga. God bless all !
Comment for 'Durga Kavach' by Amrit Lal ChopraPosted:04 Nov,2009
Very sobering effect on mind to hear Durga Kavach
Comment for song Aarti - Jai Ambe Gauri of album 'Durga Kavach' by AmuthaPosted:28 Oct,2009
Very nice to hear
Comment for song Aarti - Jai Ambe Gauri of album 'Durga Kavach' by Ambika SomanPosted:27 Oct,2009

Jai Gowri Maathaa .......*....... Divine
Comment for song Durga Kavach of album 'Durga Kavach' by AnandiPosted:27 Sep,2009
wonderful reciting. vibrating .
Comment for song Durga Kavach of album 'Durga Kavach' by Anand BosePosted:18 Sep,2009
wonderfull
Comment for song Durga Kavach of album 'Durga Kavach' by NeelamPosted:16 Feb,2009
soothing and blissful truly
Comment for song Manglacharan of album 'Durga Kavach' by PerformPosted:17 Jan,2009
hi i dont understand the language but even then the song and the music gives devotional feeling.gud work.
Comment for 'Durga Kavach' by PerformPosted:17 Jan,2009
i dont understand the language but even then the music gives devotional feeling.good work.
Comment for song Durga Kavach of album 'Durga Kavach' by BaanumathiPosted:30 Dec,2008
Very Holy and Blissful..............In Heavens..................